OFERTA – KOSZTORYSY


Dzięki wsbez tytułupółpracy z biurami projektowymi, wykonawcami, osobami prywatnymi oraz sektora państwowego. Przedstawiamy profesjonalne usługi kosztorysowe cechujące się wysoką jakością oraz bezpłatne doradztwo w zakresie rozwiązań ekonomiczno-materiałowych opartych na rynku lokalnym dla sporządzonych kosztorysów.

Oferta kierowana jest do biur projektowych, firm wykonawczych osób prywatnych i sektora państwowego.

 

ZAKRES OFERTY:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ

  • Opracowanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich, powykonawczych
   ( w zakresie ogólnobudowlanych, drogowych, sieci zewnętrznych, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych)
  • Opracowanie przedmiarów robót na podstawie dokumentacji technicznej
  • Opracowanie obmiarów z natury, przedmiarów
  • Opracowujemy kosztorysy na potrzeby pożyczek bankowych
  • Opracowanie harmonogramów robót

SPRAWDZANIE DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ

    • Sprawdzanie dostarczonych kosztorysów, przedmiarów i obmiarów robót
    • Sprawdzenie zbiorczych zestawień kosztów
    • Sprawdzenie harmonogramów robót

Obszar obsługi kosztorysów – cała Polska

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług